กฟน. แนะนำตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในฤดูหนาวที่สภาพอากาศแห้งและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย

0
482

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/725648537645157