กฟผ.ควรทบทวนบทบาทขององค์กร

0
183

ก่อนหน้าที่จะมีการก่อตั้งกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลบริหารกิจการด้านไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ เป็นทั้งผู้วางนโยบาย ผู้กำกับดูแล และผู้ปฏิบัติ ดังนั้น ภาระความเสี่ยงด้านพลังงานไฟฟ้าจึงตกอยู่ที่หน่วยงานเดียว แต่ภายหลังมีการจัดตั้งกระทรวงพลังงานขึ้น ปัจจุบัน กฟผ. จึงมีบทบาทเป็นเพียงผู้ปฏิบัติ(Operator) เท่านั้น กล่าวคือ หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดจากการกำหนดนโยบายและวางแผน ผู้รับผิดชอบ คือ รัฐมนตรีและกระทรวงพลังงาน ไม่ใช่ กฟผ. เพราะบทบาทได้เปลี่ยนไปแล้ว

ติดตามอ่านได้ที่ : https://bit.ly/2umNWkS

ที่มา พลังงานรอบทิศ : กฟผ.ควรทบทวนบทบาทขององค์กร

บทความจาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

บทความโดย คุณมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

ภาพจาก : news.gimyong.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน