กฟผ. รับ 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการบริหารจัดการดีเด่น และนวัตกรรมดีเด่น

0
284

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/724580?fbclid=IwAR2Eqw_gEege0AfIt0ulUfMh8JL6ODXbNLx3rH-ATdn-9IUZRRU0tPoowGQ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/536223443254335