กระทรวงพลังงานวางรากฐาน ระบบไฟฟ้าให้ทั่วทุกพื้นที่มีใช้

0
213

ปัจจุบันประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงแล้วประมาณ 99.5% ส่วนอีก 0.5% หรือประมาณกว่า 2 แสนครัวเรือน ยังประสบกับปัญหาไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ส่วนมากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล เช่น ยอดเขาและเกาะแก่งต่างๆ อย่างเช่น ในพื้นที่ของเกาะเต่า ตั้งอยู่ใน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ผู้คนบนเกาะยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี โดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่น ถือเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเร่งหาทางออก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2j5VH9n

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : กระทรวงพลังงานวางรากฐาน ระบบไฟฟ้าให้ทั่วทุกพื้นที่มีใช้

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

บทความโดย : ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน

ภาพจาก : www.aeitf.org

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน