กระแสต่อต้านที่ว่า การทำแฟร้กกิ้ง (Fracking) มีผลกระทบกับชีวิตและทำลายสิ่งแวดล้อม โดยยกตัวอย่างประเทศอเมริกาที่มีชั้นหินแตกต่างกับประเทศไทย ที่สำคัญการทำแฟร้กกิ้งในไทยจะต้องขออนุญาต และยังไม่เคยมีรายงานการเกิดปัญหา

0
434

ที่มา : 10 ประเด็นพลังงานไทย…ที่คนไทยควรรู้
อ่านทั้งหมด : http://on.fb.me/1BU3K6V

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/404779319732082:0