กระแสประเด็นพลังงานหลายอย่างมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือบิดเบือน จึงจำเป็นต้องหาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัด

0
318

ขอขอบคุณ ดร.วีรณัฐ โรจนประภา
จากงาน ผ่าความจริงพลังงาน
25 มิถุนายน 2558

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/414617728748241:0