กลับไปย้อนรำลึกกับคำถามสามัญ ทำไมราคาน้ำมันบ้านเราต้องอิงสิงคโปร์ ทุกรัฐบาลที่เข้ามาก็บอกว่าจะมาจัดการแต่ก็หน้าหงายไปทุกชุด เพราะมันเป็นความจริงที่ว่า สิงคโปร์เป็นตลาดซื้อขายน้ำมันที่ใหญ่สุดในย่านเอเชียแปซิฟิก

0
343

ธุรกรรมซื้อขายน้ำมันเกิดขึ้นที่สิงคโปร์ ซึ่งราคาซื้อขายคือราคาตามกลไกตลาด ที่สะท้อนจากอุปสงค์-อุปทาน ของน้ำมันในย่านเอเชียแปซิฟิก ราคาน้ำมันที่สิงคโปร์จึงเป็นฐานอ้างอิงที่ผู้ค้าขายในย่านเอเชียแปซิฟิกใช้ในการกำหนดราคา

สำหรับราคาสมมุติหรือราคาเทียมที่ถูกกล่าวขาน นั้น แท้จริงแล้วก็คือราคาตลาดนั่นเอง ไม่ใช่การสมมุติแต่อย่างใด แต่เกิดจากการแข่งขันหรือกลไกตลาด ภายใต้ระบบตลาดเสรีโรงกลั่นน้ำมันไทยต้องแข่งขันกับการนำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์ นโยบายการเปิดให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนสร้างโรงกลั่น นั้น ราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามราคาตลาด โดยรัฐหรือประเทศได้ประโยชน์ คือ ไม่ต้องรับภาระการลงทุน แต่ได้ความมั่นคงด้านการจัดหาน้ำมันของประเทศ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มูลค่าของส่วนต่างของราคาน้ำมันสำเร็จรูปและราคาน้ำมันดิบ หมายถึง มูลค่าดุลการค้าที่ประเทศประหยัดจากการนำเข้าน้ำมันดิบแทนน้ำมันสำเร็จรูป อันหมายถึงความมั่นคงหรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ที่มา: http://bit.ly/1p5iI2L

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/309354209274594:0