กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียม เดินทางมาบรรยายเรื่อง “ข้อเท็จจริงและแนวทางปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน” ในงานสัมมนา Young Economist ครั้งที่ 6 “ยกเครื่องประเทศไทย” ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557

0
320

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315605488649466:0