กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณมนูญ ศิริวรรณ และ คุณสิริวัต วิทูรกิจวานิช มาบรรยายข้อมูลพลังงานที่ถูกต้องให้กับกลุ่มลูกเรือการบินไทยที่ต้องการรับฟังข้อมูลด้านพลังงานที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557

0
339

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315462391997109:0