กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ได้รับเชิญจากธนาคาร CIMB ในการบรรยายเรื่อง Thailand Energy Reform – พลังงานเพื่อความยั่งยืนของไทย ร่วมกับคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ ธนาคาร CIMB สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557

0
367

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315462365330445:0