กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) จัดงานครบรอบ 2 ปี ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยจัดบรรยายให้ความรู้เรื่องความสำคัญของแปลงสัมปทานที่จะหมดอายุ และประเด็นการคืนท่อก๊าซฯ ปตท. ในแง่มุมของสาธารณสมบัติและการใช้อำนาจมหาชน

0
324

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/492288924314454:0