กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน หรือ ERS จัดงานพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องพลังงานกับเครือข่ายสมาชิก เมื่อวันที่ 25 ก.พ.59 ครับ

0
274

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/456823974527616