กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) มีจุดประสงค์ เผยแพร่ อธิบาย และชี้แจงข้อเท็จจริงด้านพลังงานแก่สังคม พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

0
289

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและขอความร่วมมือไม่ให้นำเสนอเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันชาติ ศาสนา มหากษัตริย์และราชวงศ์

2. ข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร รุนแรง เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้

3. ข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชัง

4. ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น

5. สงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ก้าวร้าวและนำเสนอสิ่งที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงอย่างจงใจหรือเสนอซ้ำซ้อน ทั้งที่ได้มีการอธิบายข้อเท็จจริงข้างต้นแล้ว จะดำเนินการลบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้การตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและแนวคิดที่แตกต่างจากกลุ่ม ERS เป็นสิ่งที่พึงทำได้

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/378235185719829