กลุ่ม ERS ชี้แจงข้อสงสัยเรื่องพลังงาน ในกระบวนการปรองดองที่หลวงปู่พุทธะอิสระเป็นผู้ประสาน ที่วัดอ้อน้อย วันนี้ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน

0
320

จากการเสวนาสามารสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกัน
1. ประเทศไทยมีพลังงานไม่พอใช้ต้องนำเข้า
2. ราคาน้ำมันบางประเภทแพงเพราะโครงสร้างราคาและควรลดบทบาทหรือยกเลิกกองทุนน้ำมัน
3. ต้องการราคาที่เป็นธรรม (ไม่ใช่ราคาถูก)

ประเด็นข้อสงสัยที่ทางกลุ่ม ERS มีโอกาสชี้แจง
1. LPG สำหรับภาคปิโตรเคมี
2. การเปรียบเทียบระหว่างระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) กับระบบสัมปทาน (Concession)
3. ความเร่งด่วนของสัมปทานรอบ 21
4. กำไรของ ปตท.
5. ทำไมต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์ ราคาน้ำมันโลกลดแต่ราคาขายลดในสัดส่วนต่ำกว่า
6. ข้อมูลพลังงานที่ไม่ตรงกัน เช่น ตัวเลขการผลิตการจัดหา เป็นต้น

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง และใช้เหตุผล โดยไม่มี Hate Speech ซึ่งทางกลุ่ม ERS ย้ำชัดเจนและหลวงปู่ก็เห็นด้วยว่าการปรองดองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหยุดการให้ข้อมูลเท็จ ใส่ร้ายป้ายสี และสร้างความเกลียดชัง

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/313664142176934