กลุ่ม ERS นำโดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณมนูญ ศิริวรรณ คุณอานิก อัมระนันทน์ และดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสภาหอการค้าไทย นำโดยคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและคณะกรรมการ ช่วงเช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2557

0
563

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.315445068665508/315458831997465/?type=3&theater