กลุ่ม ERS ร่วมงานเสวนา: เปิดปม…ปฏิรูปพลังงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

0
404

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315613381982010