กลุ่ม ERS ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง ปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน กับ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด และทีมเดลินิวส์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

0
381

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315455191997829:0