กลุ่ม ERS โดยคุณอานิก อัมระนันทน์ และคุณมนูญ ศิริวรรณ เข้าร่วมวงเสวนา “พลังงานไทย พลังงานใคร” กับ “คศน.” เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ ของ สสส. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

0
336

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315464108663604:0