กลุ่ม ERS โดย ดร.คุรุจิต นาครทรรพ คุณมนูญ ศิริวรรณ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ร่วมเสวนา สถานการณ์พลังงานกับกิจการจัดหาปิโตรเลียมเพื่อความยั่งยืนของไทย กับนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

0
400

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.315445068665508/315459421997406/?type=3&theater