กลุ่ม ERS โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณบรรยง พงษ์พานิช คุณมนูญ ศิริวรรณ คุณอานิก อัมระนันทน์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรณ์ จาติกวณิช ช่วงกลางวัน วันที่ 10 มิถุนายน 2557

0
444

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315458948664120:0