กลุ่ม ERS โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณบรรยง พงษ์พานิช ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ คุณอานิก อัมระนันทน์ ร่วมกระทบความคิดเห็นเรื่องแนวทางปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน กับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้บริหาร นำโดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ช่วงเช้า วันที่ 2 มิถุนายน 2557

0
452

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315458928664122:0