กลุ่ม ERS โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณบรรยง พงษ์พานิช คุณมนูญ ศิริวรรณ และคุณเจน นำชัยศิริ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาว วพน. (วิทยาลัยการพลังงาน) ช่วงบ่าย วันที่ 2 มิถุนายน 2557

0
423

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315455208664494:0