กลุ่ม ERS โดย ศ. ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ คุณมนูญ ศิริวรรณ และ ดร. คุรุจิต นาครทรรพ ไปร่วมบรรยายหลักสูตรผู้บริหารเศรษฐกิจสาธารณะที่สถาบันพระปกเกล้า เมื่อช่วงสายวันนี้

0
466

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/322086194668062:0