กองทุนน้ำมันฯ ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกเคลื่อนไหวในระดับสูงและเกิดความผันผวนได้ ถึงกระนั้น ก็ยังมีผู้เข้าใจบทบาทของกองทุนน้ำมันฯผิดๆอยู่

0
527

ที่มาโพสต์ : อุดหนุนราคาพลังงานให้ถูกลง ช่วยใครกันแน่

Link : https://goo.gl/Ujqi9g

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/498186600391353:0