กองทุนน้ำมันไทย VS นอร์เวย์

0
303

รายได้จากทรัพยากรปิโตรเลียมในนอร์เวย์ที่เป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงาน ถูกกันไว้เป็นกองทุน เพื่อไปลงทุนให้งอกเงยสำหรับลูกหลาน ไม่ได้นำมาแจกจ่ายให้หมดไปกับคนรุ่นปัจจุบัน ขณะที่ในไทยที่เป็นผู้นำเข้าพลังงาน แม้รัฐเก็บรายได้และภาษีจากปิโตรเลียมเป็นจำนวนมาก แต่ก็ถูกใช้หมดไปในแต่ละปี ไม่เหลือไว้ให้ลูกหลาน และทรัพยากรในประเทศก็น้อยลงเรื่อยๆ

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://goo.gl/gdmYXW

บทความโดย : ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพจาก : www.thetimes.co.uk

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน