กองทุนอนุรักษ์พลังงานเรามีงบปีเป็นหมื่นล้าน ทำอะไรบ้างหนอ

0
271

#คำถามจากผู้อ่าน

Q : กองทุนอนุรักษ์พลังงานเรามีงบปีเป็นหมื่นล้าน
ทำอะไรบ้างหนอ ?

A : กองทุนอนุรักษ์พลังงาน นำไปใช้ช่วยเหลืออุดหนุนให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน โดยมีตัวอย่าง เช่น การช่วยเหลือโรงงาน อาคาร ในการควบคุมการใช้พลังงาน การส่งเสริมจัดการน้ำเสียวัสดุเหลือทิ้ง เช่น เปลือกไม้ ทะลายปาล์ม และนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานแทนน้ำมันเตา แทนถ่านหิน การส่งเสริมการวิจัย เช่น ระบบการกักเก็บพลังงาน การสาธิตเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อยอดจากงานวิจัย เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จไฟฟ้า การออกแบบเมืองใหม่ การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น