กังหันลมที่ไม่ใช้การหมุนของใบพัด แต่ใช้ระบบการทำงานที่ใช้การเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าของหยดน้ำในการสร้างพลังงานไฟฟ้า ชื่อว่า “EWICON” สามารถติดตั้งได้ทั้งบนบกและนอกชายฝั่งหรือแม้กระทั่งบนหลังคาของตึก เน้นที่ความเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมนิเวศวิทยา และไม่สร้างมลพิษทางเสียงอีกด้วย

0
358

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/391114724431875