การต่อระยะเวลาผลิตของสัมปทานในปี 2550 เป็นการเสียรู้ เสียเหลี่ยม

0
211

Q : การต่อระยะเวลาผลิตของสัมปทานในปี 2550
เป็นการเสียรู้ เสียเหลี่ยม เสียสิ่งที่เราสมควรจะได้...แกล้งโง่หรือโง่จริงเนี่ย ?

A : แกล้งโง่มังครับ…เพราะต่อระยะเวลาผลิตไม่ใช่การให้สัมปทานใหม่ฟรีๆ

ความจริงตามสัญญาเดิมที่รัฐเซ็นไว้เมื่อ 30 ปีก่อน
เป็นสิทธิ์ของผู้รับสัมปทานที่จะต่ออีก 10 ปี แต่รัฐก็ยังเจรจาจนได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมด้วย รวมประมาณ 46,000 ล้านบาท