การบริหารส่วนแบ่งปิโตรเลียมในส่วนของรัฐตามระบบ PSC

0
364

แทนที่จะตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติมาบริหารจัดการส่วนแบ่งปิโตรเลียมตามข้อเสนอของ คปพ. รัฐบาลควรจ้างหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพมาดำเนินการแทน โดยรับผลตอบแทนเป็นค่าจ้าง แต่รัฐยังเป็นเจ้าของปิโตรเลียมและได้รับกำไรจากการขายตามราคาในตลาดโลก อนี่ง การเอาการประมูลพันธบัตรมาเปรียบเทียบกับการประมูลขายปิโตรเลียมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เพราะมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณามากกว่ากันเยอะมาก ติดตามอ่านได้ที่นี้ : http://bit.ly/2fzzH30

ที่มา : พลังงานรอบทิศ : การบริหารส่วนแบ่งปิโตรเลียมในส่วนของรัฐตามระบบ PSC

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559