การปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทย ขึ้นกับปัจจัยหลักคือน้ำมันจากต่างประเทศ เพราะไทยเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสุทธิครับ

0
348

กองทุนน้ำมันจะช่วยอุดหนุนราคาขายปลีกเมื่อราคาน้ำมันตลาดโลกปรับสูงขึ้น เพื่อจะได้ไม่ต้องไม่ต้องปรับขึ้นราคาขายปลีก ช่วยลดผลกระทบให้ประชาชนนะครับ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/465757213634292:0