การส่งออกน้ำมันจากอิหร่านลดลงกว่า 600,000 บาร์เรลต่อวัน จากการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา

0
285

? การส่งออกน้ำมันจากอิหร่านลดลงกว่า 600,000 บาร์เรลต่อวัน จากการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา

?️ มาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศอิหร่านที่เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม อิหร่านส่งออกน้ำมันลดลงกว่า 600,000 บาร์เรลต่อวัน เทียบกับช่วงเดียวกันเดือนในกรกฎาคม หรือลดลงกว่า 20%

?️ โดยสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายที่จะให้ประเทศต่างๆ ที่ปัจจุบันนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน อาทิ จีนและอินเดีย ลดการนำเข้าลงให้ถึง 1,000,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะที่อิหร่านก็พยายามหาวิธีลดผลกระทบ อาทิ การเสนอเป็นผู้รับผิดชอบค่าประกันสินค้าและค่าขนส่ง หรือแม้กระทั่งเริ่มขู่ว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซ เป็นต้น

?️ ผลกระทบจะมีความรุนแรงแค่ไหน คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

? ที่มา : ERS