การอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงานถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิบัติกันอย่างจริงจัง หากมีการวางแผนที่ดีจะสามารถลดการใช้พลังงานได้เป็นจำนวนมหาศาล

0
374

ที่มา : ติดเครื่องอนุรักษ์พลังงาน
คอลัมน์ : หุ้นส่วนประเทศไทย
โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/406670916209589:0