การเก็บค่าสำรองไฟฟ้า

0
386

ทุกวันนี้มีผู้สนใจหันมาติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าบนหลังคาหรือ Solar Roof มากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริม แต่ก็มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความเป็นห่วง เพราะเกรงว่าจะกระทบกับการผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางคืนที่โซล่าร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าไม่ได้ กฟผ.จึงยังจำเป็นต้องมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองไว้รองรับ และยิ่งในอนาคตเมื่อมีผู้หันมาใช้เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมสำหรับผู้ใช้ไฟทุกคนด้วย

ติดตามอ่านได้ที่ : http://bit.ly/2yECka7

ที่มา : พลังงานรอบทิศ : การเก็บค่าสำรองไฟฟ้า

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

บทความโดย : คุณมนูญ ศิริวรรณ
นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

ภาพจาก : pixabay @skeeze

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/710572119152799