การเผาเซรามิก เดิมใช้ไม้และฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการเผา เพราะมีราคาถูกและหาได้ง่าย แต่เผาไหม้จะมีสิ่งสกปรกมากซึ่งอาจทำให้สีผลิตภัณฑ์ผิดเพี้ยนได้ง่าย ให้ความร้อนต่ำและไม่สม่ำเสมอ ถัดมาจึงนิยมใช้ LPG แทน ซึ่งมีราคาแพงขึ้น แต่ให้ความร้อนที่มีเขม่าน้อยกว่า สม่ำเสมอกว่าไม้ และยังลดการตัดไม้ทำลายป่าด้วย

0
375

ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล (Gasifier) สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ผ่าน “โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงแก๊สจากชีวมวลสำหรับอุตสาหกรรมเผาอุณหภูมิสูง (เซรามิก)” เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมระดับท้องถิ่น ลดการใช้ LPG ได้กว่า 30,000 ตันต่อปี ซึ่งถือเป็นการนำพลังงานทดแทนใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกได้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ www.material.chula.ac.th

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/739868596223151