การแข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียม

0
259

การเปิดเสรีการนำเข้าก๊าซแอลพีจีเป็นทิศทางที่ถูกต้อง แต่ในขณะที่ความต้องการใช้แอลพีจีลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ รัฐต้องดูแลผู้ประกอบการให้แข่งขันกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมด้วย

ติดตามอ่านได้ที่นี่ http://bit.ly/2stzfvr

ที่มา พลังงานรอบทิศ : การแข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียม

บทความจาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

บทความโดย คุณมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

ภาพจาก : www.scgroupthai.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน