การใช้พลังงานกับเศรษฐกิจไทยในช่วงสองทศวรรษ*

0
408

สถานการณ์การใช้พลังงานในเศรษฐกิจไทยช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานั้น สังเกตได้ว่ายังมีความผันผวนอยู่ แม้นักวิเคราะห์ทางการเงินจะออกมาให้ทัศนะไปต่างๆนานา บ้างก็บอกว่า ราคาน้ำมันอาจสูงขึ้น บ้างก็ว่าราคาน้ำมันอาจลดลงแบบฮวบฮาบ แต่สุดท้าย ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกได้อย่างแม่นยำ

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : http://bit.ly/2D2LO1I

ที่มา : ช่วยกันคิด : การใช้พลังงานกับเศรษฐกิจไทยในช่วงสองทศวรรษ

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ ประชาชาติ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

บทความโดย : ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน

ภาพจาก : www.offshoreenergytoday.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน