การใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงช่วยลดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวหลัก จึงถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เอทานอลทำมาจากพืชซึ่งดูดซับ CO2 ในการเติบโต ในภาพรวมการเผาไหม้ด้วยเอทานอลจึงถือว่าไม่ปล่อย CO2 อย่างการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้ การใช้พืชเกษตรมาทำเอทานอลยังช่วยให้สินค้าเกษตรขายได้ปริมาณและราคาดีขึ้นด้วย

0
803

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/470047976538549:0