การใช้เอทานอล นี่คือช่วยชาวไร่ชาวสวนแล้วหรือ?

0
343

การใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงช่วยลดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวหลัก จึงถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เอทานอลทำมาจากพืชซึ่งดูดซับ CO2 ในการเติบโต ในภาพรวมการเผาไหม้ด้วยเอทานอลจึงถือว่าไม่ปล่อย CO2 อย่างการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้ การใช้พืชเกษตรมาทำเอทานอลยังช่วยให้สินค้าเกษตรขายได้ปริมาณและราคาดีขึ้นด้วย