กิจกรรมกลุ่ม ERS

0
429

1

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณมนูญ ศิริวรรณ และคุณบรรยง พงษ์พานิช ร่วมพูดคุยในรายการ Business Talk ในหัวข้อ “ถึงเวลาปฎิรูปพลังงานยั่งยืน” เวลา 22.30 น. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

2

กลุ่ม ERS ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI เรื่องการปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2557

3
กลุ่ม ERS ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง ปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน กับ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด และทีมเดลินิวส์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

 

5

คุณมนูญ ศิริวรรณ ร่วมรายการรักเมืองไทยกับ พลเอก บัญชร ชวาลศิลป์ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ TNN2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

6

กลุ่ม ERS ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาว วพน. (วิทยาลัยการพลังงาน) ช่วงบ่าย วันที่ 2 มิถุนายน 2557

7

กลุ่ม ERS ร่วมกระทบความคิดเห็นกับผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน ช่วงเช้า วันที่ 2 มิถุนายน 2557

8

กลุ่ม ERS แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ช่วงเย็นวันที่ 5 มิถุนายน 2557

9

กลุ่ม ERS ตอบข้อซักถามที่มติชน เรื่องแนวทางปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน ช่วงสายของวันที่ 5 มิถุนายน 2557

10

“ทิศทาง…..ปฏิรูปพลังงานไทย??” ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ในงาน ธนชาต Exclusive Lunch Talk เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

11

กลุ่ม ERS ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ช่วงกลางวัน วันที่ 10 มิถุนายน 2557

12

สภาหอการค้าไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน (ERS) ช่วงเช้า วันที่ 10 มิถุนายน 2557

13

สภาอุตสาหกรรม (ฝ่ายพลังงาน) หารือกับกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) ช่วงเช้า วันที่ 11 มิถุนายน 2557

14

กลุ่ม ERS นำเสนอแนวทางปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน ที่สโมสรโรตารี บางรัก ช่วงกลางวัน วันที่ 12 มิถุนายน 2557

15

กลุ่ม ERS ร่วมพูดคุยเรื่อง สถานการณ์พลังงานกับกิจการจัดหาปิโตรเลียมเพื่อความยั่งยืนของไทย ในงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

 16
รายการ Business Talk : “ยกเครื่องพลังงานไทยเพื่อใคร” โดย คุณมนูญ ศิริวรรณ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
17
กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ได้รับเชิญจากธนาคาร CIMB ในการบรรยายเรื่อง Thailand Energy Reform – พลังงานเพื่อความยั่งยืนของไทย ณ ธนาคาร CIMB สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557
18
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ และคุณมนูญ ศิริวรรณ แกนนำสมาชิกกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ร่วมรายการและนำเสนอแนวทางการปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนในรายการ Hard Topic ที่ Money Channel ช่วงบ่ายวันที่ 25 มิถุนายน 2557
19
กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ได้รับเชิญจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฎิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ (ลาดพร้าว) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
20

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ได้จัด “Dinner Talk ปฏิรูปพลังงานไทย” กับกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณมนูญ ศิริวรรณ และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร เมื่อเย็นวันที่ 27 มิถุนายน 2557

21

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ได้จัดสัมมนา รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทกองทุนน้ำมัน โดยมีสมาชิกกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ คุณมนูญ ศิริวรรณ และ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ร่วมให้ความคิดเห็น

22

กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ได้รับเชิญจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฎิรูปพลังงานเพื่ความยั่งยืน ณ สำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557

23

กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณมนูญ ศิริวรรณ และ คุณสิริวัต วิทูรกิจวานิช มาบรรยายข้อมูลพลังงานที่ถูกต้องให้กับกลุ่มลูกเรือการบินไทยที่ต้องการรับฟังข้อมูลด้านพลังงานที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557

24

คุณมนูญ ศิริวรรณ แกนนำกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ได้ร่วมรายการ Hard Topic ทาง Money Channel ร่วมกับ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.สผ. ให้สัมภาษณ์พิเศษในเรื่อง “ข้อเท็จจริงด้านพลังงานไทย” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557

25

คุณมนูญ ศิริวรรณ และ คุณบรรยง พงษ์พานิช แกนนำกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน มาบรรยายในการสัมมนาวิชาการ “ปฏิรูปพลังงาน: โอกาสและความท้าทายหลังรัฐประหาร” จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

26

กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณมนูญ ศิริวรรณ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร มาบรรยายในงานสัมมนา EDP Forum ครั้งที่ 1/2014 เรื่อง “Understand Thai Energy Sector” โดยมีการนำเสนอข้อเท็จจริงเรื่องพลังงานไทยและแนวทางการปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

27

วงเสวนา พลังงานไทย พลังงานใคร กับ “คศน.” เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ ของ สสส. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

28

กลุ่ม ERS ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องพลังงานกับอดีตสมัชชาปฏิรูปที่ สปพส. (สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557

29

คุณมนูญ ศิริวรรณ สนทนาเรื่องปฏิรูปพลังงานกับพลเอก บัญชร ชวาลศิลป์ ทาง TNN2 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

30

คุณมนูญ ศิริวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปสำหรับสื่อมวลชน เรื่อง “จังหวะก้าวพลังงานไทย จังหวะใหม่อาเซียน?” ให้กับชมรมนักข่าวอาเซียน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2557

 31
คุณมนูญ ศิริวรรณ เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “ความสร้างความมั่นคงด้านน้ำมันในประเทศไทย” จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่โรงแรมเดอะสุโกศล

32
กลุ่ม ERS ตอบข้อซักถามเรื่อง แนวทางปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน กับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

33
กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียม เดินทางมาบรรยายเรื่อง “ข้อเท็จจริงและแนวทางปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน” ในงานสัมมนา Young Economist ครั้งที่ 6 “ยกเครื่องประเทศไทย” ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557

34
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และคุณมนูญ ศิริวรรณ มาบรรยายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเรื่องพลังงานและแนวทางการปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ในรายการ “เรื่องพลังงาน เขาบอก เราบอก (Energy Fact vs Fiction)” ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557