“ก็จริงๆ แล้ว ระยะหลังนี้มันมีข้อมูลที่เราคิดว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงพอสมควรเกี่ยวกับปริมาณแก๊ส น้ำมันที่มีอยู่ในประเทศไทยก็ดี ต้นทุนของราคาน้ำมัน อะไรต่ออะไรต่างๆ พวกนี้ เราก็คิดว่า เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เราก็คงจะต้องเสนอสิ่งที่มันเป็นความจริง และข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายที่รัฐบาลควรจะดำเนินการในหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวกับพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการให้สัมปทาน สำรวจและก็พัฒนาปิโตรเลียม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่ออย่างที่เราบอก เพื่อความยั่งยืนทางด้านพลังงาน”

0
311

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/306009936275688