ก่อนหน้านี้น้ำมันตกเป็นจำเลยทุกครั้งเวลาที่สินค้าขึ้นราคา เพราะจะถูกนำไปใช้อ้างเป็นเหตุผลในการขอขึ้นราคาอยู่ตลอดเวลา และเมื่อราคาน้ำมันลดลง ผู้ประกอบการทั้งหลายกลับเงียบกริบ มิได้ปรับราคาสินค้าและค่าขนส่งให้ลดลงตามราคาน้ำมันแต่อย่างใด

0
413

ที่มา : ขอน้ำมันเป็นพระเอกบ้างได้ไหม
บทความจาก Facebook : มนูญ ศิริวรรณ 12 สิงหาคม 2558
http://on.fb.me/1L7nHA7

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/396789103864437:0