สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ ?

0
331

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ ?

#ขจัด ความเหลื่อมล้ำ#ลด คอร์รัปชั่น#สร้าง ความมั่นคงทางพลังงาน#พัฒนา พลังงานทางเลือกปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ? ? ?สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ ?

โพสต์โดย กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018

#ขจัด ความเหลื่อมล้ำ
#ลด คอร์รัปชั่น
#สร้าง ความมั่นคงทางพลังงาน
#พัฒนา พลังงานทางเลือก

ปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ? ? ?

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/961983544011654