‘ขจัด’ คอร์รัปชั่นและสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารพลังงาน หนึ่งในแนวทางปฏิรูปพลังงานที่ยั่งยืน ดังนี้ 1. เพิ่มการแข่งขันในธุรกิจพลังงาน 2. ลดการแทรกแซง แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 3. ไม่สร้างองค์กรใหญ่ ไม่ให้รัฐมีบทบาทมากเกินไป 4. เพิ่มบทบาทภาคประชาสังคมอย่างเป็นทางการ

0
516

ติดตามรายละเอียดได้ที่ : http://on.fb.me/1ljJWbk

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/422629244613756:0