ขยะ ไม่ไร้ค่า…สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อนๆสามารถเริ่มต้นเพิ่มคุณค่าให้ขยะที่ไร้ค่าได้ด้วยการแยกขยะกันนะครับ

0
586

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/701257986750879