ขั้นตอนการสำรวจ ขุดเจาะ และผลิตแหล่งปิโตรเลียมต้องใช้เวลากว่า 10 ปี และใช้งบประมาณสูงมาก

0
407

ซึ่งลักษณะภูมิศาสตร์ของแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย จะเป็นกระเปาะเล็กๆ และพบก๊าซธรรมชาติมากกว่าน้ำมัน

ส่วนน้ำมันที่ค้นพบในประเทศ คิดเป็น 15% ของความต้องการใช้ในประเทศเท่านั้น

ที่มาโพสต์เรื่อง : เยอรมัน อัดฉีดเงิน ช่วยรถไฟฟ้า
Link : https://goo.gl/Im8EP3

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/495659340644079:0