ข่าวการลักลอบ ผลิต ซื้อขาย ปิโตรเลียม สร้างความเข้าใจผิดในวงกว้าง ซึ่งข้อเท็จจริงแล้ว การกำกับดูแลทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฏหมาย และมีอุปกรณ์มาตรวัดตั้งแต่หัวหลุมผลิตไปจนถึงจุดซื้อขาย อีกทั้งผู้ผลิตต้องรายงานการผลิตและการขายต่อกรมเชื้อเพลิงทุกวัน หากมีการรั่วไหลหรือลักลอบขายจริง ทางกรมฯ ต้องทราบพร้อมบทลงโทษสำหรับผู้ลักลอบ

0
338

ที่มา : 10 ประเด็นพลังงานไทย…ที่คนไทยควรรู้
อ่านทั้งหมด : http://on.fb.me/1BU3K6V

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/389033181306696:0