ข้อคิดสำหรับนักปั่นจักรยาน bike for dad ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ERS ขอเชิญชวนประชาชนให้ปั่นจักรยานในทุกๆ วัน เพราะปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมที่ได้มากกว่าการออกกำลังกาย ได้ทั้งการประหยัดพลังงาน และการลดมลพิษ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

0
541

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/430249353851745