ข้อสังเกตปิโตรนาส (1)

0
334

ในขณะที่บ้านเรายังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาเรื่องการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติที่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าสมควรจะจัดตั้งหรือไม่ แต่ก็มีผู้เสนอให้นำเอารูปแบบของบริษัทปิโตรนาสของประเทศมาเลเซียมาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ ซึ่งจะเหมาะสมกับบ้านเราหรือไม่ และมีข้อสังเกตที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับระบบที่เราใช้อยู่ได้อย่างไร หาคำตอบได้จากบทความนี้่ : http://bit.ly/2vFS0fT

ที่มา : พลังงานรอบทิศ : ข้อสังเกตปิโตรนาส (1)

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560

โดย : คุณมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

ภาพจาก : wallpapercave.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/691316044411740