ข้อสังเกต โครงการ SEA และ โครงการ FSRU

0
335

ประเด็นที่กำลังเป็นข่าวเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม คือกระแสการเดินหน้าก่อสร้าง 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการ SEA โรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณให้เดินหน้าสร้างต่อได้ และอีกโครงการหนึ่งคือ โครงการ FSRU หรือสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซแบบลอยน้ำ จะสังเกตว่า ทั้งสองโครงการนี้ แม้จะมีข้อดีอยู่มาก แต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนๆกันคือ ต้องศึกษาถึงผลกระทบให้รอบด้านด้วย

?️ ติดตามอ่านได้ที่ : https://goo.gl/CLYDo2

? บทความโดย : ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

?️ ภาพจาก : www.ciaas.no

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน