ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาก๊าซ LPG (3)

0
284

? ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาก๊าซ LPG (3)*

?️ ด้วยสถานการณ์ด้านพลังงานและนโยบายภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปัจจุบัน การกำหนดราคาก็ก๊าซต่างไปจากอดีต โดยใช้ระบบ”ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก” ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อจำกัด โดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าการนำเข้า LPG จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เพราะการผลิตก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซฯ ในอ่าวไทย มีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ สิ่งที่รัฐกำลังพยายาม คือ ทำให้เกิดการแข่งขันโดยเท่าเทียมและโปร่งใส เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

? ติดตามอ่านได้ที่ : ERS

? ทิศทางประเทศไทย : ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาก๊าซ LPG (3)

? หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ; วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

? บทความโดย : ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)

?️ ภาพจาก : plentific.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน